Informace o nás

 

Od data, kdy vznikly tyto stránky, uplynulo mnoho krásných chvil a bohužel i jeden krutě nemilosrdný okamžik.
Pokud (již jen moje) amatérské fotografie zhlédnete, potěší mne to.  Marie

 

Naše první cesta do Egypta nám přinesla poznání, že Rudé moře patří k těm nejkrásnějším mořím.

Navíc setkání s jedním mladým potápěčem, který uměl a znal, nás utvrzovalo, že by bylo dobré trochu ho napodobit. Začala tak naše cesta od  šnorchlování k potápění. Naprosto rozhodující pak bylo setkání s Frantou Pudilem – díky jeho trpělivosti a instruktorskému mistrovství se nám podařilo získat v srpnu 2006 certifikát OWD.

Poznali jsme velmi brzy, že nám nestačí jen vidět, ale chtěli jsme viděné zdokumentovat.  Začali jsme u jednoduchého jednorázového podvodního fotoaparátu a skončili (zatím) u jednoduchých fotoaparátů Olympus C - 770. Obstarali jsme si všechnu dostupnou literaturu o Rudém moři a o fotografování pod vodou a vydali se na cestu věčných potápěčských začátečníků a věčných a pokorných fotoamatérů - začátečníků - po lokalitách Rudého moře. V této souvislosti si dovolujeme poděkovat i fotografce paní Evě Frančeové za vlídně vyslovovanou kritiku.

Již několik let věnujeme všechen volný čas cestám do Egypta – setkáváme se s mnoha bezvadnými lidmi (někteří si nás vybaví pod pseudonymy „Dědek a Bába“) a došli jsme také k poznání, že „nikdy není pozdě“.

 

 

 

Marie

Karel

Kontakt

Marie Hanzová

Fotoilustrace